PLC Board FX3U-30MR-6AD 2DA-RS485 ( có Pin)

1,250,000

    Mã sản phẩm: FX3U-30MR 6AD 2DA-RS485

  • Số đầu vào: 16, số đầu ra rơ le: 14
  • X0-X5 đầu vào tốc độ cao, có thể đọc encoder, giá trị mặc định là 12K, có thể lựa chọn 100K
  • 6 kênh Analog input: 3 kênh 0-10 V và 3 kênh 0-20 mA
  • 2 kênh Analog output: 0 – 10 V
  • Truyền thông RS485
  • Đồng hồ thời gian thực
  • Nguồn cấp 24V
  • BH: 12Tháng

Hotline: 0983946749 – 0387040264

Mô tả

PLC Board FX3U-30MR-6AD2DA-RS485

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Có thể lập trình trên GX-Developer, GX-work2 như PLC Mitsubishi

Số đầu vào: 16, số đầu ra rơle: 14

X0-X5 đầu vào tốc độ cao, có thể đọc encoder, giá trị mặc định là 12K, có thể lựa chọn 100K

6 kênh Analog input: 3 kênh 0-10 V và 3 kênh 0-20 mA

2 kênh Analog output: 0 – 10 V

Nguồn cấp 24V

Hỗ trợ mã hóa 16 bit

Hỗ trợ 3 kiểu ngắt

Số bước trong chương trình là: 8000

Tốc độ download: 38400

Tốc độ quét: 3000 bước/1ms

Hỗ trợ kết nối HMI

Download phần mềm GX Developer: TẠI ĐÂY
Phần mềm mô phỏng GX Simulator: TẠI ĐÂY

Sản phẩm này hiện hỗ trợ tập lệnh

Hướng dẫn cơ bản: LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI, OUT, (OUTT, OUTC), SET, RST, ANB, ORB, MPS, MRD,

MPP, INV, LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF , RET, OUTM, SETM, RSTM, NGOÀI, SETS,

RSTS, PLS, PLF, MC, MCR, PI, END.

Hướng dẫn bước: STL: Hỗ trợ 8 nhánh song song. Các số trạng thái khác nhau có thể có cuộn dây kép.

Hướng dẫn so sánh liên hệ:

LD> =, LD <=, LD>, LD <, LD <>, LD =, AND> =, VÀ <=, AND>, AND <, AND <>, AND =, OR> =, OR <=, OR>, OR <, OR <>, OR =.

Chuyển và so sánh các hướng dẫn: MOV, CML, XCH, BCD, BIN, CMP, ZCP, FMOV.SMOV.BMOV.

Bốn hướng dẫn số học: THÊM, SUB, MUL, DIV, INC, DEC, WAND, WOR, WXOR, NEG.

Hướng dẫn dịch chuyển theo chu kỳ: SFTR, SFTL, SFWR, SFRD.

Hướng dẫn xử lý dữ liệu: ZRST, DECO, ENCO.

Hướng dẫn luồng chương trình: CJ, CALL, SRET, IRET, EI, DI, FEND, WDT, FOR, NEXT.

Hướng dẫn thuận tiện: IST, ABSD, INCD, ALT, RAMP,

hướng dẫn xử lý tốc độ cao:

Các cổng I / O ngoại vi REF, REFF, MTR, HSCS, HSCR, SPD, PLSY, PWM, PLSR : DSW, SEGL, TỪ, ĐẾN.

Hướng dẫn SER ngoại vi: RS, PRUN, ASCI, HEX, CCD, VRRD, VRSC, PID.

Hướng dẫn định vị: ABS, ZRN, PLSV, DRVI, DRVA.

PLC Board FX3U-30MR-6AD2DA-RS485PLC Board FX3U-30MR-6AD2DA-RS485

PLC Board FX3U-30MR-6AD2DA-RS485/Có Pin

Scroll to Top