Giảm giá!

Cáp DOP-S7 200 kết nối HMI Delta với PLC Siemens

90,000 70,000

Mã sản phẩm: DOP-S7200

Cáp kết nối HMI Delta với PLC Siemens DOP-S7200

Hotline: 0983946749 – 0387040264

Mô tả

Cáp kết nối HMI Delta với PLC Siemens DOP-S7200

Scroll to Top